10. července 2013

Jizerskohorští skřítkové

Podhůří Jizerských hor je malebné, mám to tu moc ráda. Jizerky oplývají nejen zvláštní krásou a na některých místech až divokostí, ale také původními pověstmi. Jedna z nich hovoří o vzniku ducha Jizerských hor, Muhu.

foto: Petr Bíma

"Když mlha klesla, spatřil Krakonoš s Rampušákem uprostřed podzemí průsvitnou postavu, jakoby spředenou z mlh táhnoucích se ve dnech podymy nad kamenickým údolím. Měla na sobě namodralý plášť, jehož knoflíky byly z jizerského safíru, a ve tváři vodové oči, ne nepodobné tůním na Čihadle nebo Knajpě.Voněla již z dálky jehličím a měla dlouhé prsty, podobné kořenům buků, které nevyvrátí ani ta největší vichřice…"
úryvek z knihy Vládcové našich hor : nejkrásnější pověsti (Klimek, Hynek).

Jednoho Muhu jsem vytvořila i pro své KRASOHRÁTKY


A aby toho nebylo málo, na přání přibyla také víla Izerína.

"... Narodila se kdesi v nížině, jak říkáme my horáci, dole v kraji, v rodině bohatého šlechtice. Otec ji ale nutil do sňatku bez lásky, a tak milá dívka posbírala do rance šperky, které měla dostat věnem a proti toku řeky se pustila do hor. Tak došla až pod horu Bukovec..."
úryvek z článku Víla Izerýna od Kláry Hoffmanové